About Ubahsuai Rumah

Ubahsuai rumah

ASAS

Di ASAS, kami menggabungkan kepakaran industri ubahsuai rumah dengan teknologi terkini untuk menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dalam aspek kewangan dan teknikal bagi memberikan kepuasan kepada para pelaggan kami untuk ubahsuai rumah.

Kami juga berdaftar dibawah CIDB bagi menjamin kualiti kerja dan mematuhi undang-undang pembinaan di Malaysia.

Our team
Visi kami adalah salah satu syarikat yang dapat menjalankan kerja ubahsuai rumah dengan baik. Satu persekitaran kerja yang diketuai oleh orang-orang yang memahami bahawa kepelbagaian dan keterangkuman memberikan kelebihan daya saing.

Selain memberikan perkhidmatan ubahsuai, kami juga memberikan perkhidmatan lain yang berkaitan. Ubahsuai yang dijalankan disekitar Kuala Lumpur, Selangor dan Lembah Klang, melibatkan baru dan yang lama diduduki. Ubahsuai rumah yang dilakukan pasti memuaskan pelanggan.

Pengalaman di dalam ubahsuai rumah bermula tahun 2009, menjadikan kami lebih berdaya saing. Kerja-kerja ubahsuai rumah yang pernah dijalankan dapat dilihat di dalam Portfolio kami atau pun layari blog kami di Blog Teratak Indah.

Antara Ubahsuai Rumah yang kami lakukan adalah:

1. Ubahsuai rumah bahagian dapur

2. Ubahsuai bahagian depan rumah

3. Memasang tile

4. Mengecat

5. Memasang pagar

6. Bumbung bocor

7. Plaster ceiling

Kepada yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kami, sila hubungi pihak ASAS untuk mendapatkan lebih maklumat dan untuk sebarang pertanyaan.

Fast Response
Send via WhatsApp